Realizace údržba zahrad

r e a l i z a c e

 Realizace zahrady proběhla dle návrhu zahradního architekta, kterého si vybral klient,
Provedené práce:
- srovnání terénu
- usazení cihel
- ukotvení neviditelného obrubníku
- položení travního koberce
- realizace výsadby

Na zahradě byl použit pokládaný trávník, který je možno za pár dní plně využívat. Aby nedocházelo k zarůstání trávníku do výsadby, byl zde použit neviditelný obrubník, který esteticky nenaruší vzhled zahrady a nebrání pokosu trávy. Z estetického hlediska došlo k položení cihel, které tvo?ily p?lkruh travnaté plochy. Cihly byly uloženy v rovině s terénem aby nebránily kosení, zároveň brání prorůstání trávníku do výsadby, kde je nežádoucí. Použití bambusového rákosu a živého plotu dává zahradě soukromí a esteticky i účelně ji dělí od okolních zahrad.

f o t o g a l e r i e

Brno - Židenice, obnova zahrady

Lysovice - obnova zahrady

Lovčice - trávníkový koberec

zahrada - Moravany

Bobrava

created by
 www.ekoprostredky.cz