Realizace údržba zahrad

r e a l i z a c e

  Od roku 1993 M - Zahrady realizovaly spousty zahrad, především soukromých, ale výjímkou nebyly ani firemní prostory. O spoustu těchto zahrad se staráme do dnes a jsou naší chloubou.
  Vnitřních prostor a dekorací jsme však neudělali méně a stálá údržba je pro obě strany velikým přínosem.
 V naší fotogalerii si můžete prohlédnout některé projekty na jejichž realizaci jsme se podílely.

reference:
    Ředitelství Lékarenské služby Brno
    Tyco Electronicz Czech s.r.o
    Medservice
    PWT Global
    VUT v Brně
    Mielle
    Tesco Shoping park
    IKEA
    D.I.S. s.r.o
    Masarykova universita
    Česká televize Brno
    Walter s.r.o Kuřim
    DOLP stav.spol.
    Restaurace FINDLANDIA
    IGW
    Olympia Brno
    Betonmix
    IBM Brno

f o t o g a l e r i e

Hydroponie, FEI-Brno

created by
 www.ekoprostredky.cz